Про Асоціацію

     «Асоціація приватних детективів України» створена в січні 2019 року та зареєстрована, як Громадське об’єднання в Міністерстві юстиції України. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України.

 Головною метою Організації є захист інтересів її Учасників у здійсненні ними діяльності, яка пов’язана з наданням детективних послуг, та координація професійної діяльності членів без надання права на втручання у виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, надання консультаційних послуг в межах компетенції Асоціації.

Основними напрямами діяльності Організації є:

   - захист прав та інтересів членів Асоціації, забезпечення їх правових гарантій;

    - взаємодія та співпраця з членами Асоціації;

   - відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у їх відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, підприємствами, професійними спілками, їх об’єднаннями;

  - сприяння та безпосередня участь у розробці та прийнятті нормативно-правової бази для полегшення чесної та прозорої діяльності членів Асоціації та розвитку детективної діяльності в Україні;

  - розробка та реалізація освітніх та соціальних програм з метою розвитку та підвищення професійного рівня вітчизняних фахівців у галузі недержавної безпеки;

  - встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації, забезпечення дотримання Кодексу професійної етики та ділової поведінки членів Асоціації;

  - надання членам Асоціації роз'яснення щодо цілей Асоціації шляхом організації спеціальних заходів, семінарів і конференцій, тренінгів, виставок для обміну досвідом, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

  - сприяння членам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні та міжнародного співробітництва.

    В даний час дуже важливо розвивати нові комунікації між спеціалістами приватного сектору розслідувань. Наша мета створити не тільки налагодження співпраці і ефективні звязки між детективами та працівниками недержавного сектору безпеки в Україні, а й налагодити та розвивати іх з профільними організаціями всього світу.

 Асоціація прагне довести до широкого загалу громадян потреби і переваги фахівців в цій області, а також забезпечити довіру і впевненість клієнтів при запиті послуг у наших асоційованих членів.