Юрій Прокопенко


Юрій Прокопенко
Член Наглядової Ради

Директор Cyber Security - АТ «КиЇвстар»